Kulak çınlamasının tedavi seçenekleri hastanın durumuna uygun olarak belirlenmektedir. Çınlama tedavisi için farklı tetkik ve muayenelerden geçilmektedir. Yapılan işlemlere uygun olarak kişisel bir tedavi planlamasına karar verilmektedir. Kulak çınlamasının azalmasında kullanılabilecek bazı uygulamalar aşağıda yer almaktadır:

Ortaya çıkan kulak çınlamasının nedenini bulmak, hastalığın tedavisi için olmazsa olmaz basamaklar arasında yer almaktadır. Neden bulunduktan sonra ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. Nedenin ortadan kaldırılması çınlamanın da ortadan kalkmasını sağlayacaktır. Bu duruma örnek olarak buşon adı ile de bilinen kulak kiri verilebilmektedir. Nedenin kulak kiri olduğu düşünülür ise kulak kirinin ortadan kaldırılması çınlamanın da kısa süre içerisinde geçmesini sağlayacaktır.

Çınlamanın tedavisi için kullanılan kesin bir çözüm ilaçlar ile mümkün değildir. Ancak piyasada yer alan bazı ilaçlar çınlamanın semptomlarını ortadan kaldırabilmektedir. Örneğin piyasadaki ağrı kesiciler ve parasetamoller kullanılarak çınlamadan kaynaklanan baş ağrısı giderilebilmektedir. İlaçlar sayesinde arkadan duyulan seslerden kısa süreli kurtulma sağlanabilmektedir. Trisiklik olarak bilinen ilaç grupları kaygı ve anksiyeteyi azaltmada görevlidir. İlaçlar sayesinde özellikle stres ve kaygı bozukluğu yaşayan kişiler çınlamalarını kontrol altında tutabilmektedir. İlaçla yapılan müdahalelerde her hasta vücudu aynı tepkiyi vermemektedir. Kabızlık, bulanık görme, halsizlik ve ishal gibi durumlarda farklı yan etkiler ortaya çıkabilmektedir.

Kulak çınlamasında ortaya çıkan semptomları azaltmak ve çınlamalarınıza engel olmak için merkezimizden yardım alabilirsiniz.

Çınlamada Tehlikeler

Kulak çınlamasının tehlikeleri arasında stres yer almaktadır. Stres genel olarak yalnız başına seyretmeyen bir durumdur. Strese kaygı bozukluğunun da eşlik etmesi hastaların kötüleşmesine neden olacaktır. Bu gibi durumlarda yapılan feedback ve egzersizler hastaların daha da kötü olmasına neden olabilmektedir.

Çınlama farklı yaş gruplarında çeşitli uyku problemlerine neden olabilmektedir. Uyku problemlerinin sorunsuz bir şekilde çözülmesi için farklı terapilerden yararlanılabilir. Ayrıca uyku hijyenine de dikkat etmek gerekmektedir.

Hastalığın derecesinin geriletilebilmesi için çeşitli bilişsel terapilerden yararlanılabilmektedir. Herkes tarafından bilinen terapiler hastalığın seyrini etkileyecektir.

Kulak Çınlaması Tanımı

Çınlamanın tanımı arkadan gelen sesin herhangi bir kaynağı olmasa bile duyulabilmesidir. Diğer bir ismi ile tinnitus şeklinde algılanan çınlamalar değişik özelliklerde, farklı tonlarda ve karakteristik yapılarda olabilmektedir. Farklı zamanlarda çınlama olarak duyulan seslerin kendilerini belli etmesi şu şekillerde de olabilmektedir:

Çınlama durumu hastalık olarak değil de semptom olarak bilinmektedir. Bu nedenle mutlaka ana nedeni araştırılmalı ve ona uygun bir tedavi yöntemi belirlenmelidir. İşitme kayıplarında en sık ortaya çıkan semptom kulak çınlamasıdır. Çınlamaya neden olabilecek sorunlar arasında kulak kirinden kulağa giren cisimlere, nörolojik sorunlardan patolojik sorunlara kadar pek çok farklı neden olabilmektedir. Bazı çınlamalar sosyal hayatı etkileyecek kadar kötü seyreder iken bazı çınlamalar gelip geçici olabilmektedir.

Kulak çınlaması farklı türlere ayrılmaktadır. Çınlamanın bir türünde kişilerin var olduğu ses aslında bir dış kaynağa sahip değildir. Bu nedenle ses yalnızca bir kişi tarafından duyulmaktadır. Hastaların kafasının içerisinden gelen bu ses hayalet ses olarak da adlandırılmaktadır. Çınlamalarda zamanın ilerlemesi herhangi bir azalmaya neden olmayacak iken tam tersine ses artışı ortaya çıkarabilmektedir. Ağır vakalarda dışardan gelen sesler çınlama seslerinden daha geri planda kalmaktadır. Hafif vakalarda ise çınlama sesleri dış seslerden daha düşük seyretmektedir. Ağır vakalar sonucunda depresyon, stres, kaygı gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlamaktadır.

Kulak Çınlamasında Tedavi Yöntemleri

Çınlamada kullanılan yeni nesil tedavilerde çınlamaların azalmasını sağlamayı amaçlanmaktadır. Çınlama tedavisi için farklı seçenekler aşağıda yer almaktadır:

Kulak Çınlamasının Belirtileri

Çınlama sırasında ortaya çıkan belirtiler farklı gruplara göre değerlendirilmektedir. Subejktif tinnitus grubuna mensup hastalarda genel olarak tiz ses ortaya çıkmaktadır. Uğultu sesini de andıran bu ses hastaların kendi kafalarında oluşturduğu bir sestir. Bu nedenle dışardan herhangi bir canlı tarafından algılanamamaktadır. Hastalığın ağır seyrettiği vakalarda konsantrasyon bozukluğundan işitme kaybına kadar pek çok belirti ortaya çıkabilmektedir. Hafif vakalarda ise geçici tınlamalar ortaya çıkabilmektedir.

Objektif tinnitus grubuna mensup hastalarda genel olarak çan sesi algılanmaktadır. Sesleri ritmik bir şekilde algılayan bu grupta sesin devamlılığı takip edilmelidir. Kalbin atma sesine benzer olarak koordineli duyulan sesler pulsatil tinnitus grubunda da görülmektedir. Çınlamaların seviyesi her birey için değişiklik göstermektedir. Gece saatlerinde seslerin şiddeti çoğu zaman daha da artmaktadır. Çınlamaların yoğunluğu da şiddete bağlı şekilde artış göstermektedir.

Yoğun seslere maruz kalınarak oluşan çınlamalarda genellikle duyusal kayıplar oluşmaktadır. Duyusal kayıplara en iyi örnekler yüksek seste çalışan işçilerdir. 4000 HZ sese maruz kalan işçiler devamlı olarak aynı sesi duymaktan dolayı kayıplar yaşayabilmektedir.

Kulak Çınlamasını Tetikleyen Durumlar

Çınlamada tetikleyici faktörler aşağıdaki maddelerde tek tek bahsedilmiştir:

Çınlama Tanısı Oluşturma

Çınlama için tanı oluşturma tedavinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için önem arz etmektedir. Tanı konulur iken uzmanlarımız sizlerden daha önce ameliyat olup olmadığınıza, hastalığınızın seyrine, genetik geçmişinize dair farklı bilgiler toplamaktadır. Tıbbi geçmişleriniz alınır iken gerekli düzeyde iyi bir iletişim kurulmaktadır. Hastalığın ortaya çıktığı zamanı bulmak tanı için çok önemlidir. Çınlama tedavisi için uzmanlarımızdan yardım alarak daha kaliteli bir yaşama kavuşmak ister iseniz bizleri ilgili numaralarımızdan arayabilirsiniz.