Kulak çınlamasının oluşumu tek taraftaki kulağı kapsayabileceği gibi her iki tarafı da ilgilendirebilmektedir. Kulak çınlaması sırasında birtakım rahatsız edici semptomlar ortaya çıkmaktadır. Çınlamada sesin herhangi bir dış kaynağı mevcut değildir. Bu nedenle çınlamalar yalnızca bu hastalığı yaşayan kişi tarafından duyulmaktadır. Sık görülen sorunlar arasında bulunan çınlamalar yaşın ilerlemesine bağlı olarak daha da sıklaşabilmektedir. Türkiye’de yaklaşık olarak yüzde 17’lik kesim kulak çınlaması yaşamaktadır. Yaşlılarda ise kulak çınlama sorunu yaşayan kişilerin sayısı %33 şeklindedir. 40 ile 70 yaş arasında oluşan belirtiler çınlamaları ortaya çıkarmaktadır.

Kulak çınlamaları genel olarak fonksiyonel özellikleri etkilese de anatomik özellikleri de etkileyebilmektedir. Uzun süre sese maruz kalan bireylerde görülen kulak çınlamaları farklı travmalara neden olabilmektedir. Yaşla uzak bir ilişkisi olan kulak çınlaması, dolaşım sorunları ortaya çıkarabilmektedir. Eğer siz de kulaklarınızda çınlama ya da çan sesine benzer sesleri sıklıkla duyuyor iseniz bizlerden destek alarak sağlığınıza kavuşabilirsiniz.

Kulak Çınlaması Oluşturabilecek Faktörler

Çınlamanın sebepleri arasında yabancı bir cisim girmesi yer alabilir iken orta kulak iltihabı da bulunabilmektedir. Uzun süreli bir sese maruz kalan insanlarda da kulak çınlaması oluşabilmektedir. Çınlamaların seyri genel olarak bir dakikadan az beş dakikadan fazla şekilde ilerlemektedir. Her bireyin yaşayabileceği bir sorun olan kulak çınlaması patolojik nedenlerden kaynaklı ortaya çıkar ise daha uzun sürmektedir. Uzun süreli çınlamalarda belirli bir süre sonra işitme kayıpları yaşanabilmektedir. Çınlamaların ortaya çıkmasında aşağıdaki faktörler de etkilidir:

Yukardaki maddelere ek olarak çeşitli nörolojik ve psikolojik rahatsızlıklar da kulak çınlamasına neden olabilmektedir. Medikal sorunların kulak çınlamasına yol açması aşağıdaki örneklerle anlatılabilmektedir:

Çınlamanın Belirtileri

Kulak çınlaması belirtilerinin başında tiz ve ince bir ses duymak gelmektedir. Çınlama rahatsızlığına sahip olan kişiler çan sesi, uğultu sesi ya da hışırtı sesi gibi sesleri düzenli olarak algılayabilmektedir. Çan sesi genel olarak objektif tinnitus grubunda oluşmaktadır. Bu seslerin ne olacağı hastaların vücutlarının oluşturduğu tepkiye göre değişiklik göstermektedir. Belirtiler arasında şu maddeler yer almaktadır:

Çınlamalar genellikle düzenli olarak seyretmektedir. Ancak çınlamaların düzenli olarak seyretmeyen geçici tipleri de vardır. Objektif tinnitus hastaları sesleri ritmik olarak duymaktadır. Kalp atışı, damardan geçen kanın sesi gibi ritmik hareketler bu hastalar tarafından algılanmaktadır. Kalp atışlarını duyan hastalar pulsatil tinnitus grubuna da dahil edilmektedir.

Kulak çınlamasında oluşan seslerin düzeyleri günün farklı saatlerinde değişebilmektedir. Bu durumun nedeni dış seslerin artış ya da azalış göstermesidir. Gece saatlerinde çevredeki gürültülerin azalması ile tinnitus sorunları daha yoğun hissedilmektedir. Ancak sabah saatlerinde özellikle hafif düzey tinnitus vakalarının daha iyi olduğu gözlenmektedir.

Tinnitus genel olarak yüksek sese maruz kalan kişilerde ortaya çıkmaktadır. Bu kişilere örnek olarak 4000 HZ üzerinde çalışan işçiler verilebilmektedir. İşçilerin 4000 HZ gürültüsüne her gün maruz kalması kulaklarında duyu kayıplarına neden olabilmektedir. Çınlama sorunları ayrıca askeri personellerde de baş gösterebilmektedir. Bu durumun nedeni askerlerin silah sesleri ve bomba seslerine fazla maruz kalmasıdır. Sinema sektöründe çalışan grup da sahne efektleri sonucunda çınlamaya maruz kalabilmektedir.

Kulak Çınlamasına Tanı Koyma

Çınlama için tanı koymak sorunun doğru bir şekilde tespit edilmesi ve çözülebilmesi için büyük bir önem arz etmektedir. Kulak çınlaması tedavisinde yapılması gereken tanı aşamaları şu şekilde ifade edilebilmektedir:

Çınlamalarda hastaların öyküsüne bağlı olarak muayene yapılmaktadır. Bazı durumlarda odyolojik bazı durumlarda nörolojik muayeneden yararlanılmaktadır. Bazı durumlarda ise her iki tür de kullanılmaktadır. Merkezimizde hizmet veren uzmanlarımız sizleri radyolojik değerlendirmeden geçirmekte ve birtakım tetkikler yapmaktadır. Tetkiklerde x ray grafilerden MR cihazından ve daha pek çok yeni nesil cihazdan yararlanılmaktadır.

Çınlama tanısında odyografi testi kullanılmaktadır. Bu test bireylerin duydukları seslerin derecesini ve herhangi bir işitme kaybı yaşayıp yaşamadığını saptamaktadır. Yapılan bu test sırasında hastaya frekansını değerlendirebilmek için bazı sorular yönlendirilmektedir. Bu soruların cevaplarından yola çıkılarak sesin şiddeti saptanmaktadır.

Kulak Çınlaması Tipleri

Çınlamada en yaygın türler objektif tinnitus ve subejtif tinnitustur. Bu türler hastaların yaşadıkları belirtilere, hastaların sorunlarına ve çınlamanın nedenlerine bağlı olarak belirlenmektedir. Objektif çınlamada hastalar kendi seslerini ve dışardan gelen sesleri algılayabilmektedir. Rahatsızlık sırasında hastaların duydukları sesler genel olarak işitsel ve dışsal çınlama şeklinde gruplandırılmaktadır.

Subjektif çınlamada ise hasta hiç olmayan sesleri duyduğunu sanmaktadır. İşitsel olmayan bu sesler yalnızca tek kişi tarafından algılanmakta ve hayalet ses olarak anılmaktadır. Bu çınlama türünde kulaktaki fiziksel problemlerden yararlanılmaktadır. Metabololik ya da nörolojik ortaya çıkan rahatsızlıklarda çınlama oluşabilmektedir. Kas ve damar hastaları genel olarak objektif çınlama yaşamaktadır.

Tinnituslar şiddet düzeylerine bağlı olarak şu şekilde adlandırılmaktadır:

Çınlamada Uygulanan Tedavi Yöntemleri

Çınlama için tedavi yaklaşımları tanı yöntemlerine uygun olarak yapılmaktadır. Çınlamanın azalmasına yönelik yapılan uygulamalar arasında aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

Kulak çınlaması sırasında hastaya uygulanan tedavi yöntemleri genel olarak semptomların ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Kulak kirinden, maddelerden ya da sıvı birikiminden kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için merkezimizi ziyaret edebilirsiniz. Hayat kalitenizi artıracak tinnitus tedavi seçenekleri hakkında bilgi almak için bizleri telefon numaralarımızdan arayabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir