BPPV (kristal oynaması) bir takım baş hareketi sonrasında ortaya çıkan kısa süreli ve ani baş dönmesi hallerine denir. Benign paroksismal pozisyonel vertigo olarak adlandırılan BPPV (kristal oynaması) başlangıcında işitme kaybı sorunu oluşmaz. Dix-Hallpike testi ile denge değerlendirmesi yapılarak göz hareketleri incelenir ve hastada herhangi bir sorun olup olmadığı noktasında tespitler ortaya konur.

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Nedir?

Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) oluşumu kulak kanalında serbest bir maddenin bulunması halinde ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) ile ilgili bilinmesi gereken genel değerlendirme şöyledir:

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Ortaya Çıkış Nedeni Nedir?

BPPV oluşum nedenleri kesin kaynaklara dayandırılamaz. . Benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) ortaya çıkış nedenleri şöyledir:

Tüm bu etkenler sonrasında BPPV ortaya çıkarak hastayı etkisi altına alır. Oluşumların tespiti sonrasında mutlaka uygun tedaviye başlanması gerekir.

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tetikleyici Unsurlar Nelerdir?

BPPV oluşumunu tetikleyici unsurlar kesin olarak sınıflandırılamaz. Fakat yapılan araştırmalar doğrultusunda çeşitli bulgular elde edilebilir. Bu noktada BPPV tetikleyicileri şöyledir:

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın temel nedeni iç kulakta yer alan ve yer çekiminin algılanmasını sağlayan küçük kalsiyum kristallerinin (kanalitler) iç kulağın vestibül adı verilen bölümünde normalde yapışık olarak durdukları bölgeden koparak iç kulak sıvısı içinde serbest kalmalarını takiben bu bölgeye açılan denge kanallarının içine kaçmasıdır. Bu durum çeşitli belirtileri de beraberinde getirebilir. Benign paroksismal pozisyonel vertigo belirtileri ve bulgular şöyledir:

Klinik Belirti Ve Bulgular;

Odyolojik Testler;

Özel Muayeneler;

İlgili belirtilerin tespiti halinde kişide BPPV tespiti için bu tip bulgular araştırılarak doğru tanı ortaya konması yönünde çalışılır.

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisi Nasıl Yapılır?

BPPV’in yaşam boyu ortaya çıkış oranı %2,4’tür. Bir yıllık yaygınlığı yaşla birlikte artarak 18 ile 39 yaş arasındaki hastalara kıyasla 60 yaşın üzerindeki hastalarda yedi kat daha yüksek oranda seyrettiği bilinir.  BPPV, kadınlarda her yaş grubundaki erkeklerden daha sık görülürken, 2:1 ile 3:1 arasında bildirilir. Tüm bu veriler doğrultusunda BPPV tanı ve tedavilerinin doğru yöntemler ışığında yapılması beklenir. Buna göre benign paroksismal pozisyonel vertigo tedavi yöntemleri şöyledir:

Manevralar;

Cerrahi Yöntemler;

Tüm bu verilere bağlı olarak hasta şikayetleri tedaviye rağmen 1 yıl boyunca devam edebilir. Repozisyon manevrası pek çok hasta için iyileştirici etki gösterse de beklenmeyen rekürrens ya da revizyon oluşumları da olabilir. BPPV (kristal oynaması) rehabilitasyon tedavileri ile de iyileştirilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir